top of page

Anugerah Institut Statistik Malaysia

ANUGERAH FELO ISMy

KRITERIA

 1. Mempunyai kepakaran statistik yang diiktiraf.

 2. Menyumbang kepada perkembangan statistik di pelbagai peringkat iaitu masyarakat, industri, negara atau antarabangsa.

 3. Menyumbang kepada perkembangan Institut Statistik Malaysia.

 4. Calon bukan dalam Jawatankuasa Penilai Anugerah ISMy.


ANUGERAH STATISTIK MUDA ISMy

KRITERIA

 1. Terdapat DUA kategori: Akademik dan Industri.

 2. Berusia 45 tahun ke bawah.

 3. Mempunyai kepakaran statistik yang diiktiraf.

 4. Menyumbang kepada perkembangan statistik di kalangan masyarakat.

 5. Menyumbang kepada perkembangan Institut Statistik Malaysia.

 6. Calon bukan dalam Jawatankuasa Penilai Anugerah ISMy.


ANUGERAH SANJUNGAN BUDI ISMy

KRITERIA

 1. Menyumbang kepada perkembangan statistik di kalangan masyarakat.

 2. Menyumbang kepada perkembangan Institut Statistik Malaysia.

 3. Dicalonkan oleh ahli universiti atau agensi.

 4. Calon bukan dalam Jawatankuasa Penilai Anugerah ISMy.


ANUGERAH PELAJARAN ISMy

KRITERIA

 1. Warganegara Malaysia.

 2. Terbuka kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Statistik yang bergraduat pada tahun 2023.

 3. Mendapat Purata Nilai Gred Keseluruhan Kelas Pertama.

 4. Tidak pernah mendapat gred F dan/atau gred U bagi mana-mana kursus.

 5. Menamatkan pengajian dalam tempoh minimum yang ditetapkan bagi program pengajiannya.

 6. Aktif dalam aktiviti kokurikulum sepanjang pengajian.


PROSES PERMOHONAN

 1. Menghantar borang permohonan (https://forms.gle/EVdLWcHYsVcTc7C39) bersama lampiran lengkap sebelum 31 Januari 2024.

 2. Dicadangkan oleh seorang Ahli ISMy.

 3. Dimuktamadkan oleh Jawatankuasa Penilai Anugerah ISMy yang dilantik.

 4. Segala keputusan adalah muktamad.

 5. Dianugerahkan sewaktu SKISM 2024.Kriteria Anugerah ISMy
.pdf
Download PDF • 475KB

94 views0 comments

Comments


bottom of page